Drobna mini hodowla przydomowa

Ludzi mieszkających na wsi można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa, to ludzie mieszkający na wsi i zajmujący się uprawą roli i hodowlą zwierząt na dużą skalę. Lecz dziś na wsi jest mało takich osób prowadzących duże gospodarstwo rolne, które są głównym źródłem ich dochodu. Druga grupa to osoby, które mieszkają na wsi, lecz poza domem i małym ogródkiem kwiatowym nie posiadają ziemi, jak również nie prowadzą hodowli zwierząt. Wieś jest ich miejscem do życia, lecz zawodowo związani są z miastem. Trzecią grupę stanowią ludzie pracujący zawodowo poza wsią, co stanowi ich główne źródło utrzymania i jednocześnie prowadzą mini gospodarstwo hodowlane na domowe potrzeby. Jest to tak zwana drobna hodowla przydomowa prowadzona na własny użytek.

Jakie zwierzęta najczęściej hodowane są w mini gospodarstwie?

Do zwierząt hodowanych na własny użytek w małych gospodarstwach domowych należą najczęściej kury, kaczki, gęsi, indyki, króliki i kozy.

– Kura domowa należy do ptaków hodowlanych. Dziś wyróżnia się kilkadziesiąt ras kur. Kury to lekkie ptaki ważące od 1,20 kg. do 2,50 kg. Najważniejszą zaletą oprócz mięsa w kurach jest to, że samiczki znoszą jaja, w wieku od 5 do 7 miesięcy rozpoczyna się nośność jaj. I odbywa się to niezależnie od obecności samców, czyli kogutów. Nośność jaj wynosi od 180 do nawet 320 rocznie. I to właśnie jaja w dużym stopniu zasilają domowy budżet, jak i mięso pochodzące od kur. Chów kur jest łatwy. Mogą być hodowane na wolnym wybiegu i wtedy jaja i mięso są najlepsze lub mogą być hodowane i dożywiane w zagrodzie. Kury to łagodne ptaki domowe za wyjątkiem kogutów, które czasem lubią zaatakować człowieka.

– Kaczki to łagodne i nieduże ptaki hodowane głównie na mięso i pióra, lecz również niosą jaja, których można używać tak, jak te pochodzące od kur. Kaczki także są łatwe w hodowli, lecz ptaki te potrzebują sporo wody, wobec czego powstaje błoto w miejscu ich przetrzymywania. Kaczka w jednym sezonie znosi od 140 do 160 jaj. Masa ciała kaczki wynosi od 2,5 do 4 kilogramów w przypadku kaczek, a kaczorów jeszcze więcej.

– Gęsi to drób, który dawniej bezwarunkowo musiał znaleźć się w gospodarstwie, lecz dziś niekoniecznie. Ale w niektórych mini gospodarstwach hoduje się je dla zaspokojenia własnych potrzeb. Z gęsi pozyskiwane są jaja, mięso, a także puch i pióra. Gęsi to duże ptaki domowe odporne na choroby i niewymagające w utrzymaniu, lecz bywają czasem agresywne, atakują i nie odpuszczają.

– Indyk to gatunek ptaka grzebiącego należącego do rodziny kurowatych. Indyki hodowane są głównie na mięso. Indyki to duże ptaki, których długość ciała samca wynosi nawet od 100 do 120 centymetrów, a waga samca od 5 do 10 kilogramów. Samice są znacznie krótsze i ważą około 30 % mniej niż samce. U indyków są dobrze wykształcone korale i grzebień. Indyki to kolorowe ptaki i podobnie, jak gęsi agresywne. Pisklęta indycze wymagają szczególnej troski i są trudne do wychowania. Często zapadają na chorobę nóg i są też płochliwe, co może skutkować zawałem serca i śmiercią ptaka. Samica indyka w ciągu rok wyprowadza jeden lęg. Od początku roku do marca składa do 20 jaj, które są potem wysiadywane około 30 dni.

– Króliki to bardzo pospolite, małe i miłe zwierzęta hodowane na mięso, które jest białe oraz na skóry. Zwłaszcza smaczny jest pasztet z królika. Długość życia tego zwierzęcia wynosi nawet do 8 lat. A masa ciała królików jest zróżnicowana i waha się od 2,5 kg. do nawet 7 kg. Króliki szybko się mnożą i bardzo szybko wzrasta ich populacja. Hodowcy królików muszą jednak pamiętać o tym, że zwierzę to potrzebuje nie tylko wody, lecz również stałego dostępu do pokarmu. Królik musi nieustannie jeść, gdyż tylko w ten sposób odbywa się u niego trawienie, bo jeden pokarm popycha drugi i wtedy królik jest zdrowy.

– Kozy to od dawna hodowane zwierzęta w gospodarstwach zwłaszcza drobnych. Pierwsze kozy udomowione zostały około 10 tysięcy lat temu i były to jedne z pierwszych udomowionych zwierząt. Gatunek kóz skupia ponad 300 różnych ras. Kozy hoduje się głównie dla mleka, lecz również dla mięsa i skór. Nawet jedna koza jest w stanie zapewnić wartościowe mleko dla całej rodziny. Poza tym koza puszczona luzem spełni się wspaniale, jako kosiarka, bo zje wszystką trawę. Lecz może również zniszczyć inne rośliny. Kozy to zabawne i skoczne zwierzęta, lecz poza tym są zawzięte i agresywne i atakują rogami ludzi oraz napotkane zwierzęta.

Czy ukąszenie żmii jest groźne?