Jak rozpoznać nielegalnych hodowców zwierząt?

Nielegalne hodowle to ośrodki, które nie spełniają minimalnych wymagań dotyczących hodowli zwierząt. Gdy myślimy o posiadaniu zwierzaka, tego typu miejsce jest najmniej polecaną opcją.

Nielegalne hodowle mają bardzo specyficzne cechy, które odróżniają je od tych, które są legalne. Niezwykle ważne jest, abyśmy byli ich świadomi. Podczas gdy adopcja jest coraz bardziej powszechną i promowaną praktyką, czasami może się również zdarzyć, że konieczne będzie nabycie zwierzęcia poprzez ośrodek hodowlany. W takich przypadkach istotne jest, aby zrobić to tylko z tych, które są legalne.

Jak rozpoznać nielegalnych hodowców?

Rozpoznanie nielegalnych hodowców jest niezbędne, a jeszcze ważniejsze jest nie kupowanie zwierząt z takich ośrodków. Jest to również decyzja etyczna, gdyż w przeciwnym razie przyczynia się do powstawania kolejnych takich miejsc i zachęca do ich tworzenia.

Jednym z pierwszych aspektów, które należy wziąć pod uwagę i sprawdzić jest licencja na działalność hodowli. Nielegalna hodowla zwierząt nie wystawia również faktur. Ważne jest, aby pamiętać, że do każdej transakcji musi być dołączona faktura, która odzwierciedla podatek VAT w wysokości 23 %, ponieważ jest to zakup zwierząt. Faktura jest ponadto jedyną gwarancją dokonanej transakcji i bez niej nie można dokonać jakiejkolwiek reklamacji czy zwrotu pieniędzy.

Podstawowe informacje o zwierzęciu

Na ogół zwierzęta te są dostarczane bez dokumentów, tak że nic nie wiadomo o ich pochodzeniu. Najprawdopodobniej nie posiadają one odpowiednich szczepień, podstawowej opieki, a tym bardziej mikroczipu, paszportu europejskiego i wszystkiego, co jest niezbędne do ich prawidłowej identyfikacji.

Ponadto, psy, koty czy jakiekolwiek inne zwierzęta domowe, powinny być dostarczane w optymalnych warunkach zdrowotnych, a prawie zawsze, gdy pochodzą z nielegalnych ośrodków hodowlanych, tak nie jest. Wręcz przeciwnie, jak widzimy, nie mają one ani dokumentacji, ani podstawowej opieki, na którą zasługuje każda żywa istota. Nielegalni hodowcy są prawdziwym problemem, a ludzie, którzy myślą o zakupie zwierzęcia powinni być odpowiedzialni i nie przyczyniać się do ich rozprzestrzeniania.